dot
หัวล่อฟ้า ระบบ Early Streamer (LPI)
ระบบล่อฟ้าแบบ FARADAY FRANKLINS
dot
dot
dot
เครื่องฟอกอากาศไม่ใช้ไส้กรอง
dot
เครื่องกระตุ้นหัวใจ,AED,เครื่องAED,AED
dot
CCTV ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด ป้องกันภัย huperlab security
dot
CCTV ราคาถูก ราคาพิเศษ
dot
dot


ยินดีต้องรับบัตร MasterCard
รับเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น
หัอล่อฟ้า Lpi ล่อฟ้า


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ระบาด หลังฮ่องกงตายเพียบ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 43,082 ราย เสียชีวิต 5 ราย พร้อมสั่งเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ หลังมีรายงานว่าที่ฮ่องกงมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก 

อ่านเเนื้อหาข่าวต่อ>>>>>

สนใจเครื่องบำบัดอากาศแบบไร้ไส้กรอง >>>>>คลิ๊ก!
NEWS ข่าวประชาสัมพันธ์