ReadyPlanet.com
dot
หัวล่อฟ้า ระบบ Early Streamer (LPI)
ระบบล่อฟ้าแบบ FARADAY FRANKLINS
dot
dot
dot
เครื่องฟอกอากาศไม่ใช้ไส้กรอง
dot
เครื่องกระตุ้นหัวใจ,AED,เครื่องAED,AED
dot
CCTV ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด ป้องกันภัย huperlab security
dot
CCTV ราคาถูก ราคาพิเศษ
dot
dot


ยินดีต้องรับบัตร MasterCard
รับเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น
หัอล่อฟ้า Lpi ล่อฟ้า


วิธีการชำระเงิน

 

 ช่องทางการโอนเงินผ่านทาง ATM หรือ ชำระผ่านทางธนาคาร

 

 

           

ชื่อบัญชี : บริษัท ซี เจ คอมไบน จำกัด

  เลขที่บัญชี : 613-2-04040-9

  สาขา : ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม

 ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

       

ชื่อบัญชี : บริษัท ซี เจ คอมไบน จำกัด

เลขที่บัญชี : 189-601-7316

สาขา : ลาดพร้าว 102

ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน

 

    

ชื่อบัญชี : บริษัท ซี เจ คอมไบน จำกัด

เลขที่บัญชี : 011-1-08756-5

สาขา : ราชประสงค์

 

 

         

    ชื่อบัญชี : นาง โชติกา   ภัทรเอกวนิช

เลขที่บัญชี : 100-2-80096-5

สาขา : ลาดพร้าว 99

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

 

 

 

 

ชำระเงินผ่าน PaysBuy.com

บริการชำระค่าสินค้าผ่าน PaysBuy.com รับเฉพาะสกุลเงินบาทเท่านั่น
จำนวนเงิน * จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระ
ชำระเงินสำหรับ * ประเภทสินค้า, ชนิดสินค้า
รายละเอียดอื่นๆ