ReadyPlanet.com
dot
หัวล่อฟ้า ระบบ Early Streamer (LPI)
ระบบล่อฟ้าแบบ FARADAY FRANKLINS
dot
dot
เครื่องฟอกอากาศไม่ใช้ไส้กรอง
EV Charger เครื่องชาร์จรถไฟฟ้า
dot
CCTV ระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด ป้องกันภัย huperlab security
dot
CCTV ราคาถูก ราคาพิเศษ
dot
dot


ยินดีต้องรับบัตร MasterCard
รับเป็นเงินสกุลบาทเท่านั้น
หัอล่อฟ้า Lpi ล่อฟ้า


หัวล่อฟ้า LPI (Early Streamer Emission)

LIGHTNING PROTECTION SYSTEM

EARLY STREAMER EMISSION SYSTEM

STROMASER ESE AIR TERMINAL LPI

ORIGINAL IMPORTED FROM AUSTRALIA


หัวล่อฟ้า ระบบ Early Streamer ยี่ห้อ LPI นำเข้าโดยตรงจากประเทศออสเตรเลีย

ได้รับมาตรฐาน NFC 17-102 Standard ของประเทศฝรั่งเศส

และเป็นเพียงยี่ห้อเดียวที่ได้รับมาตรฐาน IEC 60-1:1989 ควบคู่ไปด้วย

พร้อมกรมธรรม์ประกันภัย 10 ล้านบาท

 

หัวล่อฟ้า ล่อฟ้า ระบบล่อฟ้า สายล่อฟ้า LPI ป้องกันฟ้าผ่า Early Streamer Emission (ESE) มาตรฐาน NFC17-102 และ IEC60-1:1989

ทำไมจึงต้องเป็น LPI?

 • เป็นเพียงยี่ห้อเดียวที่ได้รับมาตรฐานจาก IEC 60-1:1989
 • หัวล่อฟ้าของ LPI ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าใดๆในการทำงาน แต่ใช้หลักการธรรมชาติในการสะสมประจุเพื่อล่อฟ้า ด้วยคุณสมบัติของวัสดุหัวล่อฟ้าที่ใช้สาร Annodised ที่ถูกคิดค้นมาแล้วในการใช้หลักการธรรมชาติ 
 • ผลิตภัณฑ์ของ LPI เป็นที่ยอมรับในเกือบทุกประเทศในประเทศแถบเส้นศูนย์สูตร
 • หัวล่อฟ้าของ LPI มีการผ่านการทดสอบมาแล้วทุกชิ้นก่อนออกจากโรงงาน
 • LPI ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
   

กรมธรรม์ของเราแตกต่างอย่างไร?

 • กรมธรรม์ประกันภัยของเรา มิได้คุ้มครองเฉพาะเพียงเหตุอัคคีภัย แต่คุ้มครองผู้บริโภคจากภัยที่เกิดจากระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าโดยตรง ด้วยวงเงิน 10 ล้านบาท ที่ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองจริง โดยจะได้รับเอกสารจากประกันภัยหลังจากที่ติดตั้งหัวล่อฟ้าตามมาตรฐานของบริษัทฯ

 

 

 

 

ตัวอย่างหน้ากรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทฯ

 

 


หลักการทั่วไปของการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

1. ความต้องการทั่วไปของระบบล่อฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งระบบล่อฟ้าป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า Stormaster Early Streamer Emission air terminal ( ESE )มีรัศมีการป้องกันไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ต้องเป็นระบบที่สามารถรับประจุที่เกิดจากฟ้าผ่า แล้วนำสู่พื้นดินอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว  และไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟใดๆ ทั้งสิ้น  อุปกรณ์ที่ใช้ต้องได้รับมาตรฐานของ NFC17-102 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่อนุมัติแล้วว่าเทียบเท่า สามารถป้องกันตัวอาคารหรือพื้นที่ตั้งแต่ 13 - 107 ม.ได้หรือดีกว่า

2. ส่วนประกอบสำคัญของระบบล่อฟ้า

2.1 หัวล่อฟ้า (AIR TERMINAL)

เป็นชนิดที่สามารถสร้าง FREE ELECTRONS และ PHOTO -IONIZATION ขึ้นมาในขณะที่เกิดฟ้าผ่า โดย FREE ELECTRONS จะเป็นตัวทำให้บริเวณหัวล่อฟ้าเกิด  COLLECTION  VOLUMES  มากกว่าส่วนอื่นๆ ของอาคาร ซึ่งจะเป็นผลให้หัวล่อฟ้าเป็นจุดที่ดีที่สุด ที่จะรับประจุจากฟ้าผ่า  เพื่อให้สามารถรวบรวม   ELECTRIC  FIELD  ได้ดีภายนอกทำด้วย  ANNODISED ALUMINIUM  Housing แบ่งเป็น ชิ้น ทำหน้าทีเก็บสะสมพลังงานในสภาวะปกติได้มากขึ้น

2.3 ส่วนปลายหลักล่อฟ้า (MAST)

ทำจากวัสดุประเภท  Chrome Plated Brass Tip หรือ ELECTRIC  GRADE  NON- FERROUS   MATERIAL

2.3 เสา (MAST)

ทำด้วย GALVANIZED STEEL หรือวัสดุอื่นๆตามที่กำหนด

2.4 สายนำลงดิน (DOWN CONDUCTOR)

เป็นชนิดที่มีตัวนา 2 ชั้น High Voltage Shielded Cable (HVSC) ชั้นที่เป็น MAIN CONDUCTOR ขนาดพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 95 มม 2 ตัวนาชั้นนอกมีพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 50 มม 2 หรือเป็นสายชนิดทองแดงเปลือย(BARE  COPPER) ขนาดพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า  95  มม 2สายนำลงดินต้องเป็นเส้นเดียวกันตลอดไม่มีรอยต่อใดๆ

2.5 LIGHTNING STRIKE RECORDER

สำหรับตรวจสอบจำนวนครั้งที่เกิดฟ้าผ่า โดยมีตัวเลขบันทึกเป็น MECHANICAL ซึ่งไม่สามารถ RESET ได้ไม่น้อยกว่า 6 ตำแหน่งเป็นชนิดกันน้ำ(IP67)สามารถติดตั้งภายนอกอาคารได้เป็นอย่างดีและเป็นชนิดที่ใช้รัดเข้ากับตัวนำที่ต้องการตรวจสอบไม่ต้องมีการตัดต่อสายนำลงดินใดๆทั้งสิ้นอุปกรณ์บันทึกค่าแสดงค่าการบันทึกต้องผ่านการทดสอบภายใต้มาตรฐาน IEC60-1:1989 , IP67และมีกล่องเพื่อทดสอบค่ากราวน์ได้โดยสะดวกรองรับการใช้ที่ ต่ำสุด 1500A, สูงสุด 220kA8/20μs ,-15°C to +65°C

2.5 ระบบดิน (EARTHING SYSTEM)

ต้องมีความต้านทานรวมไม่เกิน 5 โอห์ม ใช้ COPPER WIRE หรือ COPPER TAPE ฝังลงในดินระดับลึกไม่เกิน 75 ซม. แล้วเชื่อมเข้ากับ COPPER CLAD STEEL EARTH RODS ขนาด Ø5/8 นิ้ว x 10 ฟุต ซึ่งปักลึกต่ำจากระดับดินไม่น้อยกว่า 50 ซม. ตามตำแหน่งที่กำหนดในแบบ ในกรณีที่วัดความต้านทานแล้วเกิน 5 โอห์ม ต้องเพิ่ม EARTH RODS ตามความเหมาะสม

3. การติดตั้งและออกแบบระบบล่อฟ้า

หัวล่อฟ้า , เสา และสายนำลงดิน ต้องติดตั้งตามที่กำหนดในแบบ ซึ่งเป็นตำแหน่งโดยประมาณ ตำแหน่งที่แน่นอน ทางผู้ว่าจ้องจะเป็นผู้กำหนดให้ก่อนติดตั้ง

4. กรมธรรม์ประกันภัย

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรับรองไว้ให้ในวงเงินไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี


LPI RADIUS PROTECTIION (รัศมีการคุ้มครองหัวล่อฟ้า LPI)

รัศมีการคุ้มครองของหัวล่อฟ้า LPI แบ่งเป็น 4 ระดับคือ

 • LEVEL 1 : EVRY HIGH PROTECTION  การป้องกันระดับสูงสุด ใช้กับสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดการสถิตย์ของไฟสูง เช่น โรงกลั่นน้ำมัน , โรงงานปิโตรเคมี , โรงงานผลิตวัตถุระเบิด ที่อยู่ในที่โล่งแจ้ง เป็นต้น
 • LEVEL 2 : HIGH PROTECTION การป้องกันระดับสูง ที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โรงกลั่นน้ำมัน 
 • LEVEL 3 : MEDIUM PROTECTION การป้องกันระดับกลาง ใช้กับสถานที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือความเสียหายง่าย เช่น โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็คทรอนิด , โรงงานกระดาษ เป็นต้น
 • LEVEL 4 : STANDARD PROTECTION การป้องกันระกับมาตรฐาน หรือ ทั่วไป ใช้กับสถานที่ทั่วไปที่เป็นตึกสูง อยู่ที่โล่ง,กลางแจ้งและเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่า เช่น รีสอร์ท , โรงงาน , อาคารสูงตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป เป็นต้น

                                      

 


 

มาตรฐานและผลการทดสอบของหัวล่อฟ้า LPI

มาตรฐานการรับรองจากสถาบันไฟฟ้าของประเทศเกาหลี KERI ในการรับรองด้านมาตรฐาน NFC 17-120 (1995) 

 

หัวล่อฟ้า ล่อฟ้า ระบบล่อฟ้า สายล่อฟ้า LPI ป้องกันฟ้าผ่า Early Streamer Emission (ESE) มาตรฐาน NFC17-102 และ IEC60-1:1989

การรับรองมาตรฐาน IEC 60-1:1989 ของหัวล่อฟ้า LPI และตัวนับจำนวนฟ้าผ่า (LSR1)

จากมหาวิทยาลัย Tasmania ประเทศ Australia

 


 

 

 
LPI

SURGE PROTECTION SYSTEM
JOB REFERENCE หัวล่อฟ้า LPI ระบบ Early Streamer Emission (ESE)